Groei investeringen in Nederlandse startups zet nog niet door

Amsterdam - 10 juli 2024

Waar het jaar sterk uit de startblokken kwam in het eerste kwartaal, is tijdens het tweede kwartaal sprake van een sterke daling in investeringen in Nederlandse startups ten opzichte van het vorige kwartaal. Hoewel het aantal investeringen ongeveer gelijk bleef, ontbraken vooral zeer grote rondes van rond de 100 miljoen euro en hoger, die het verschil maakten. Deze rondes zijn in Nederland uitzonderlijk en moeilijk voorspelbaar. Vergeleken met de tweede kwartalen in voorgaande jaren is ook sprake van een daling.

Dit blijkt uit het Quarterly Startup Report, een driemaandelijkse data-analyse van Dealroom.co, Golden Egg Check, KPMG, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), Techleap, Invest-NL en Dutch Startup Association (dSa).


Kwartaal van sterke daling

De investeringen ter waarde van circa 430 miljoen euro in het tweede kwartaal betekent een daling van 10% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, toen deze 475 miljoen euro bedroeg. Vergeleken met het vorige kwartaal waarin 1,05 miljard euro werd geïnvesteerd, betreft dit een daling van 59%. Ten opzichte van het eerste kwartaal is het aantal deals ongeveer gelijk gebleven, maar er waren geen deals van rond 100 miljoen of hoger het afgelopen kwartaal. Die bedroegen in het eerste kwartaal gezamenlijk 548 miljoen euro, wat een groot deel van het verschil verklaart. Het totaal aantal investeringen in Series B en later (15 miljoen en hoger) nam nog meer af, van 14 naar 9.


Het aantal deals is in totaal afgenomen met 20% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Een groot deel van deze daling komt uit het aantal deals in de eerste groeifase (Serie A: 4-15 miljoen) die van 20 in Q2 vorig jaar naar 10 afgelopen kwartaal gingen. In de vroege fase, tot 1 miljoen euro (pre-seed) nam het aantal investeringen wel toe, van 14 naar 19, vergeleken met het eerste kwartaal. 


Quantum quarter

Het afgelopen kwartaal hebben 3 quantum tech startups investeringen opgehaald: Qblox ($26 miljoen, Orange Quantum Systems (bedrag niet vrijgegeven) en Q*bird (€2,5 miljoen). De grootste rondes waren in kunstmatige intelligentie (Axelera AI, CuspAI en Nebul), duurzaamheid & impact (BioBTX en Mosa Meat) en biotech (Vitestro, Flindr Therapeutics en Vico Therapeutics).


De 10 grootste deals van het afgelopen kwartaal*:

1. Axelera AI $68 miljoen

2. BioBTX €42 miljoen (totale ronde inclusief lening en subsidies was €80 miljoen)

3. Mosa Meat €40 miljoen

4. bunq €29 miljoen

5. CuspAI $30 miljoen

6. Qblox $26 miljoen

7. Vitestro $22 miljoen

8. Flindr Therapeutics €20 miljoen

9. Nebul €20 miljoen

10. Vico Therapeutics €11,5 miljoen (als extra bovenop hun ruim €50 miljoen ronde eerder dit jaar)

*) geïnvesteerde bedragen in originele valuta


Na inschattingen voor bedragen die niet waren vrijgegeven, ontstaat het volgende overzicht waarin kwartalen over langere periode kunnen worden vergeleken*:


qfr q2-24 diagram.png
  • png

*) Cijfers zijn inclusief niet-gepubliceerde investeringen en schattingen en vallen daarom hoger uit


Embed code:

<div class="flourish-embed flourish-chart" data-src="visualisation/17434292"><script src="https://public.flourish.studio/resources/embed.js"></script></div>


Nederland stabiele voorhoede in Europa

Het beeld in Europa is wisselend. Sommige landen zoals het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hadden een minder eerste kwartaal en een beter tweede. Duitsland toont net als Nederland een daling. Europa als geheel, inclusief het VK, laat een stijging zien van 17%, van 13,6 naar 15,8 miljard dollar. Nederland staat op basis van het bedrag aan investeringen op plaats nummer 5 in Europa (EU + VK; bron: Dealroom).

Hoewel Q2 wat tegenvalt, is er dit jaar tot nu toe circa anderhalf miljard euro geïnvesteerd in Nederlandse tech-bedrijven. Dat is fors meer dan de 900 miljoen euro in de eerste helft van 2023. De verwachting is dan ook dat 2024 uiteindelijk hoger zal uitkomen dan 2023, toen er circa 2,1 miljard euro is geïnvesteerd. Lucien Burm van Dutch Startup Association
Het valt op dat er in 2024 tot nu toe bijna de helft minder investeringen waren in het segment van 4 tot 15 miljoen euro. Dit zijn typische Series A rondes. Waar de uitdaging voorheen vooral zat in de vroege fase, tot 1 miljoen euro, en de grote rondes in de latere fase, lijkt het nu juist in het midden te zitten. Wellicht wachten bedrijven nog op het juiste moment om weer op de markt te komen voor hun Series A ronde. Thomas Mensink, analist van Golden Egg Check
Zonder beschikbare financiering in de verschillende groeifasen wordt groei geremd. Het opschalen van deeptech bedrijven vraagt om diepere zakken, ook in de eerste fasen van groei. Een gerichte samenwerking tussen publieke en private financiers, nationaal en internationaal, is cruciaal om in en voor Nederland het verschil te maken. Maarten Cleeren, managing director van Techleap

Bekijk de lijst van alle investeringen in Q2 2024 hier.


Voor meer informatie over de investeringen in het eerste kwartaal, zie het overzicht bij Dealroom hier.EINDE BERICHT


Media contact:

dSa: Lucien Burm, lucien@dutchstartupassociation.nl 0615077510

Techleap: Mark van Gemeren, mark@lubbersdejong.nl 0654921042

Golden Egg Check: Thomas Mensink thomas@goldeneggcheck.com 0652108818 (data)

 

Over Quarterly Startup Report - Om ervoor te zorgen dat de structurele kijk op Nederlandse startup-investeringen consistent, volledig en transparant is, hebben Dealroom.co, de  Dutch Start Up Association (DSA), Golden Egg Check, KPMG, NVP, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) en Techleap alle financieringsgegevens verzameld, gesynchroniseerd en beschikbaar gesteld in een inzichtelijk kwartaalrapport. Het volledige startup kwartaalrapport, dat de belangrijkste trends en gegevens bevat over alle gerapporteerde deals, is hier beschikbaar.


Over De​​alroom.co - Dealroom.co is the foremost data provider on startups, growth companies and tech ecosystems in Europe and around the globe. Founded in Amsterdam in 2013, they work with many of the world's most prominent investors, entrepreneurs and government organisations to provide transparency, analysis and insights on venture capital activity.


Over Dutch Startup Association - Dutch Startup Association is dé vertegenwoordiger voor startups en scale-ups en zet zich in voor de motor van de economie van morgen. DSA werd opgericht in 2017 door een aantal Nederlandse startup founders die los van elkaar voet aan de grond probeerden te krijgen bij de politieke lobby en besloten hun krachten te bundelen. Inmiddels heeft DSA een vaste plek aan tafel bij relevante ministeries om zo te zorgen dat in Nederland innovatie niet wordt gehinderd.


Over Golden Egg Check - Golden Egg Check ondersteunt techbedrijven en brengt ze in contact met venture capital investeerders en corporate innovators in Nederland en wereldwijd. Golden Egg Check verzamelt en analyseert data over startups en venture capital investeringen sinds 2017 en heeft een van de meest uitgebreide venture capital databases in Nederland. Vanuit hun venture capital fonds Golden Egg Check Capital I investeren ze ook in startups.


Over NVP - De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) is de branchevereniging van private equity en venture capital. De NVP is opgericht in 1984 en vertegenwoordigt 90% van het door participatiemaatschappijen beheerde vermogen in Nederland. De NVP is partner in het European Data Cooperative (EDC), een project van de NVP en Europese zusterverenigingen. Vanuit het EDC publiceert de NVP op halfjaarbasis hoeveel er door private equity en venture capital in de Nederlandse markt is geïnvesteerd. Dit cijfer wijkt af van het totale bedrag dat start- en scaleups aan kapitaal ophalen. Eind april

publiceerde de NVP haar cijfers over heel 2023.


Over KPMG Nederland - Sinds 1917 biedt KPMG hoogwaardige dienstverlening aan op het gebied van accountancy en bedrijfsstrategisch advies. Wij ondersteunen organisaties bij het nemen van weloverwogen besluiten en het excelleren in de wereld van vandaag en morgen. Dat doet KPMG vanuit de gedachte dat vooruitgang pas echt loont als dat goed is voor mens en maatschappij. ‘People-driven progress’ is onze kijk op vooruitgang en de manier waarop wij met onze dienstverlening waarde toevoegen voor klanten. Bij KPMG in Nederland zijn 3600 professionals werkzaam vanuit twaalf kantoren. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Amstelveen. KPMG Nederland maakt deel uit van een internationaal netwerk van zelfstandige KPMG-kantoren dat wordt geleid vanuit Canada. 

Binnen KPMG is er een speciaal programma van KPMG Emerging Giants, dat innovatieve startups en scale-ups helpt bij hun groei en internationale uitbreiding.


Over de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen - Nederland telt in totaal acht ROM’s. Ze hebben de taak om te investeren in startende en innovatieve mkb-bedrijven en om nieuwe bedrijvigheid aan te trekken. Jaarlijks realiseren de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM) duizenden nieuwe arbeidsplaatsen en miljarden aan investeringen in de regionale economie. Door te innoveren, investeren en internationaliseren zijn de ROM’s daarmee de regionale aanjagers van innovatie- en concurrentiekracht.


Over Techleap - Techleap is een non-profitorganisatie die deels wordt gesubsidieerd door het ministerie van Economische Zaken. Het heeft als doel de groei van Nederlandse tech bedrijven te versnellen in hun groei en werkt daarbij samen met ondernemers, de overheid en andere partners. Dit doet zij door het delen van kennis, en het verbeteren van de randvoorwaarden op gebied van valorisatie, financiering, talent en markttoegang en het versterken van een inclusieve gemeenschap van tech ondernemers. Hierdoor kan Nederland beter 

inspelen op grote maatschappelijke transities, het veiligstellen van banen en de 

toekomstige verdiencapaciteit.


Over Invest-NL - Invest-NL is de Nationale Financierings- en Ontwikkelingsinstelling. Als

impactinvesteerder is onze missie om financierbaar te maken wat niet financierbaar lijkt. Met als doel het versnellen van de belangrijke maatschappelijke transities waar Nederland voor staat. Dit zijn onder andere de overgang naar een duurzame en circulaire economie, het bevorderen van betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg en het stimuleren van technologische innovaties. Dit doen we middels investeringen, marktontwikkeling, financiële productontwikkeling en propositiebegeleiding. En door samen te werken met diverse belanghebbenden, waaronder ondernemers, investeerders en specialisten uit zowel de publieke als de private sector.


Contactgegevens

Ontvang het laatste Dutch Startup Association nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL