Aantal startup investeringen neemt toe, totaalbedrag verder afgenomen

Start van cruciaal jaar voor startup funding

Amsterdam, 6 april 2023 - Volgens de laatste cijfers werd er in het eerste kwartaal van 2023 door Nederlandse startups voor ruim €420 miljoen[1] aan durfkapitaal opgehaald en zijn er in totaal 107 deals gesloten. Hoewel er een daling is ten opzichte van het laatste kwartaal van 2022, waarin de investeringen bijna €600 miljoen bedroegen, zien we dat de trend van het afgelopen jaar doorzet; er wordt meer in de vroege fase geïnvesteerd. Verder blijven klimaat tech en duurzaamheid in de grotere rondes het meest aantrekkelijk voor investeerders. 27% van het in het afgelopen kwartaal geïnvesteerde kapitaal belandde in deze branches.

 

De totale investeringen in het eerste kwartaal van 2023 waren iets meer dan de helft van de €811 miljoen in hetzelfde kwartaal van 2022, terwijl het aantal deals weer is toegenomen. Dit blijkt uit het Quarterly Startup Report, een driemaandelijkse data-analyse van Dealroom.co, Golden Egg Check, KPMG, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), Dutch Startup Association (dSa) en Techleap.nl.

Aantal deals neemt toe

Voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2022 is het totaal aantal deals weer toegenomen; 107 deals in Q1 tegenover 88 in Q4 2022. Dit komt vooral door het aantal investeringen in de vroege fase. Het is nog wel minder dan in dezelfde periode vorig jaar, waarin 123 deals werden gesloten. De verdeling in het aantal deals versus de deal grootte is in het eerste kwartaal van dit jaar erg vergelijkbaar met die van 2022, met iets meer deals tussen €1 en 4 miljoen en minder deals boven €15 miljoen.

"Internationale en macro-economische omstandigheden, zoals hoge rentetarieven en onzekerheid in de financiële sector, maken VCs (en hun investeerders) voorzichtiger en afwachtend waardoor ze nog steeds niet volledig op snelheid zijn wat betreft hun initiële investeringsritme," zegt Maurice van Tilburg, Managing Director van Techleap.nl “Tegelijkertijd zijn er veel kansen voor investeerders door de grotere keuze en lagere waarderingen. Dit jaar wordt een cruciaal jaar; we verwachten dat startups die eerder, in 2021 of 2022, kapitaal opgehaald hebben later dit jaar op de markt komen voor een nieuwe ronde omdat ze nog niet winstgevend zijn. Het is de vraag of investeerders hier dan in  meegaan of niet."

Blijvende interesse in impact, duurzaamheid en klimaat

Opvallend is vooral de blijvende interesse in impact-, duurzaamheids- en klimaat techbedrijven, zoals Fairphone (circulaire elektronica), BYBORRE (duurzame textiel), Source.ag (A.I. aangedreven indoor boerderijen) en Triple Solar (warmtepomp, zonnepanelen), die grote bedragen hebben opgehaald met een totaalbedrag van €115 miljoen.

"Voor startups in de latere fase zien we voorlopig nog uitdagingen. Het startup ecosysteem lijkt vooralsnog veerkrachtig." zegt Lucien Burm, voorzitter van de Dutch Startup Association. “We verwachten dat in de loop van het jaar de investeringsactiviteit weer gaat toenemen en het aanwezige ‘dry-powder’ wat meer ingezet gaat worden tegen meer gebalanceerde waarderingen voor groei. Een positieve ontwikkeling is dat het een goede tijd is om een startup te beginnen. De huidige omstandigheden zorgen voor veel kansen voor vernieuwingen en vroege fase investeringen groeien structureel.” Top deals in het eerste kwartaal van 2023 waren onder andere Creative Fabrica, Fairphone, EFFECT Photonics, Xeltis, Source.ag, BYBORRE, SafeSize, Vitestro en NextKidney.

Top deals eerste kwartaal 2023

Creative Fabrica - $61.000.000

Fairphone - €49.000.000

EFFECT Photonics - $40.000.000

Xeltis - €32.000.000

Source.ag - €21.600.000

BYBORRE - €16.900.000

SafeSize - €14.000.000

Vitestro - €12.000.000

NextKidney - €11.900.000

EINDE

Media contact:

DSA: Annelies Putman Cramer annelies@dutchstartupassociation.nl 0653215475

Techleap.nl: Alice Jentink - alice@techleap.nl 0651887210

 

Over Quarterly Startup Report - Om ervoor te zorgen dat de structurele kijk op Nederlandse startup-investeringen consistent, volledig en transparant is, hebben Dealroom.co, de  Dutch Start Up Association (DSA), Golden Egg Check, KPMG, NVP, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) en Techleap.nl alle financieringsgegevens verzameld, gesynchroniseerd en beschikbaar gesteld in een inzichtelijk kwartaalrapport. Het volledige startup kwartaalrapport, dat de belangrijkste trends en gegevens bevat over alle gerapporteerde deals, is hier beschikbaar.

 

 

 

 

 

 

 

Over De​​alroom.co - Dealroom.co is the foremost data provider on startups, growth companies and tech ecosystems in Europe and around the globe. Founded in Amsterdam in 2013, they work with many of the world's most prominent investors, entrepreneurs and government organisations to provide transparency, analysis and insights on venture capital activity.

 

Over Dutch Startup Association - Dutch Startup Association is dé vertegenwoordiger voor startups en scale-ups en zet zich in voor de motor van de economie van morgen. DSA werd opgericht in 2017 door een aantal Nederlandse startup founders die los van elkaar voet aan de grond probeerden te krijgen bij de politieke lobby en besloten hun krachten te bundelen. Inmiddels heeft DSA een vaste plek aan tafel bij relevante ministeries om zo te zorgen dat in Nederland innovatie niet wordt gehinderd.

 

Over Golden Egg Check - Golden Egg Check ondersteunt techbedrijven en brengt ze in contact met venture capital investeerders en corporate innovators in Nederland en wereldwijd. Golden Egg Check verzamelt en analyseert data over startups en venture capital investeringen sinds 2017 en heeft een van de meest uitgebreide venture capital databases in Nederland.

 

Over NVP - De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) is de branchevereniging van private equity en venture capital. De NVP is opgericht in 1984 en vertegenwoordigt 90% van het door participatiemaatschappijen beheerde vermogen in Nederland. De NVP is partner in het European Data Cooperative (EDC), een project van de NVP en Europese zusterverenigingen. Vanuit het EDC publiceert de NVP op halfjaarbasis hoeveel er door private equity en venture capital in de Nederlandse markt is geïnvesteerd. Dit cijfer wijkt af van het totale bedrag dat start- en scaleups aan kapitaal ophalen. Eind april

publiceert de NVP haar cijfers over heel 2022.

 

Over KPMG Nederland - Sinds 1917 biedt KPMG hoogwaardige dienstverlening aan op het gebied van accountancy en bedrijfsstrategisch advies. Wij ondersteunen organisaties bij het nemen van weloverwogen besluiten en het excelleren in de wereld van vandaag en morgen. Dat doet KPMG vanuit de gedachte dat vooruitgang pas echt loont als dat goed is voor mens en maatschappij. ‘People-driven progress’ is onze kijk op vooruitgang en de manier waarop wij met onze dienstverlening waarde toevoegen voor klanten. Bij KPMG in Nederland zijn 3600 professionals werkzaam vanuit twaalf kantoren. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Amstelveen. KPMG Nederland maakt deel uit van een internationaal netwerk van zelfstandige KPMG-kantoren dat wordt geleid vanuit Canada.

 

Over de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen - Nederland telt in totaal acht ROM’s. Ze hebben de taak om te investeren in startende en innovatieve mkb-bedrijven en om nieuwe bedrijvigheid aan te trekken. Jaarlijks realiseren de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM) duizenden nieuwe arbeidsplaatsen en miljarden aan investeringen in de regionale economie. Door te innoveren, investeren en internationaliseren zijn de ROM’s daarmee de regionale aanjagers van innovatie- en concurrentiekracht.

 

Over Techleap.nl - Techleap.nl is een non-profit organisatie, gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Techleap.nl helpt bij het kwantificeren en versnellen van het tech-ecosysteem van Nederland. Techleap.nl creëert een optimaal klimaat voor technologiebedrijven om te schalen met programma's en initiatieven die de toegang tot kapitaal, markt en talent verbeteren. Constantijn van Oranje is Special Envoy van Techleap.nl.

 

 

[1] Het bedrag van €420 miljoen is gebaseerd op bedragen die bekend zijn gemaakt en is dus een onderschatting van het totaal geïnvesteerde kapitaal. Het is aannemelijk dat bedrijven, vooral in een wat latere fase, interne rondes hebben opgehaald bij hun bestaande investeerders om hun 'runway' te verlengen, zonder hierover te publiceren.

Contactgegevens

Ontvang het laatste Dutch Startup Association nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL