Grote investeringen vooral naar klimaatstartups

Minder grote investeringen, maar een toename in seed investeringen maken het derde kwartaal van 2022 onverwacht actief

Amsterdam, 21 oktober 2022 - In het derde kwartaal van 2022 werd er voor €480 miljoen aan durfkapitaal opgehaald door Nederlandse startups en scale-ups, tegenover €1,5 miljard in het derde kwartaal van 2021. Het aantal deals is met 99 iets hoger dit jaar ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, maar het aantal deals groter dan 100 miljoen, die van vorig jaar een recordjaar maakten, is nu beduidend lager, wat het grote verschil verklaart. Er werd door investeerders meer in de vroege fase (<€ 10 miljoen) geïnvesteerd en minder daarboven. Opvallend is vooral dat de laatste categorie van grotere investeringen bijna allemaal in klimaatstartups terecht kwamen. Dit blijkt uit het Quarterly Startup Report, een driemaandelijkse data-analyse van Dealroom.co, Golden Egg Check, KPMG, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), Dutch Startup Association (dSa) en Techleap.nl.

Klimaat investeringen voeren de boventoon

Bijna alle investeringsrondes met bedragen boven de € 10 miljoen waren bestemd voor klimaatstartups, ofwel Climate Tech. Het betreft Lightyear (solar-auto) €81 miljoen, Greener Power Solutions (mobiele batterijen) €45 miljoen, Elestor (batterijen) €30 miljoen, Sympower (software voor elektriciteitsnetwerk) €22 miljoen, LEAP24 (snellaadnetwerk) €15 miljoen, Thorizon (kernenergie) €12,5 miljoen, Chaincraft (circular chemical production) €11 miljoen, Gradyent (software voor efficiënte stadsverwarming) €10 miljoen, Strohm (waterstof pijplijn) €10 miljoen. De enige investering boven de €10 miljoen in een andere sector dan Climate Tech was in Xeltis (health tech).

Tot nu toe geeft 2022 dit beeld te zien ten opzichte van 2021:

Investeringen       2021 2022 Q1 t/m Q3

<€1M              70    107

€1M-10M       135   145

€10M-50M      53    29

€50M-100M    9        9

€100M-500M  7        3 

>€500M          3       0

Totaal                     277     293

Stijging in vroege fase

Voor het eerst in jaren lijkt er een voorzichtige ommekeer te zien in de vroege fase investeringen; in de eerste drie kwartalen van 2022 werden maar liefst 107 deals van minder dan €1 miljoen gedaan, ten opzichte van 70 in heel 2021. Grotere deals blijven achter; in heel 2021 waren er 53 deals in de €10-50 miljoen categorie en tot nu toe zijn dat er 29 in 2022. In de €100 miljoen+ categorie is het verschil nog iets groter; over geheel 2021 waren dat er tien ten opzichte van de drie investeringsrondes die dit jaar tot en met het derde kwartaal werden aangetrokken door Backbase, Leyden Labs en Pyramid Analytics. Venture capitalPositief is ook dat er nog veel kapitaal in de markt aanwezig is. De afgelopen jaren hebben veel venture capital firma's nieuwe fondsen opgezet waaruit zij de komende jaren gaan investeren. Er zijn recent nieuwe Nederlandse fondsen bijgekomen, waaronder van Endeit Capital (€303 miljoen), SHIFT Invest (€110 miljoen) en Shamrock Ventures (€10 miljoen), allen gefocust op fases binnen de investeringen waar uitdagingen liggen. Ook in het afgelopen kwartaal zijn er nieuwe fondsen van start gegaan, een voorbeeld hiervan is Newion, dat onlangs haar vierde fonds van €130 miljoen heeft aangekondigd.

Ommekeer

“De ommekeer in vroege fase investeringen zijn een goede ontwikkeling voor het stevig groeiend aantal startups. Daarnaast is het zeer bemoedigend dat juist klimaatstartups de grote investeringen ophalen. Het onderschrijft maar weer dat de nodige innovatie, voor de huidige crises en uitdagingen waar we voor staan, van dit soort bedrijven zal komen”, zegt Lucien Burm van de Dutch Startup Association. Bemoedigend“Investeren in tech is investeren in de toekomst van Nederland. Het zijn deze bedrijven die de nieuwe oplossingen voor de grote maatschappelijke transities op het gebied van klimaat, zorg en de circulaire economie bedenken. Ze zijn onmisbaar voor het verdienvermogen van ons land en hun maatschappelijke belang wordt de komende jaren alleen maar groter. Het is dan ook bemoedigend dat investeerders mee bewegen en zich nu vooral op deze duurzame ondernemingen lijken te gaan richten ”, constateert Maurice van Tilburg, Managing Director van Techleap.nl. 

Het volledige rapport vind je hier

------- EINDE PERSBERICHT -----

 Noot voor de redactie:

Met deze code kan de visual embedded worden:

<div class="flourish-embed flourish-chart" data-src="visualisation/11386608"><script src="https://public.flourish.studio/resources/embed.js"></script></div>

Media contact:

DSA: Annelies Putman Cramer annelies@dutchstartupassociation.nl 0653215475

Techleap.nl: Alice Jentink - alice@techleap.nl 0651887210

Over Quarterly Startup Report - Om ervoor te zorgen dat de structurele kijk op Nederlandse startup-investeringen consistent, volledig en transparant is, hebben Dealroom.co, de  Dutch Start Up Association (DSA), Golden Egg Check, KPMG, NVP, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) en Techleap.nl alle financieringsgegevens verzameld, gesynchroniseerd en beschikbaar gesteld in een inzichtelijk kwartaalrapport. Het volledige startup kwartaalrapport, dat de belangrijkste trends en gegevens bevat over alle gerapporteerde deals, is hier beschikbaar.

 

Over De​​alroom.co - Dealroom.co is de belangrijkste leverancier van gegevens over hoe startups, groeibedrijven en tech-ecosystemen in Europa en de rest van de wereld presteren. Opgericht in Amsterdam in 2013, werken zij samen met veel van 's werelds meest prominente investeerders, ondernemers en overheidsorganisaties om transparantie, analyses en inzichten te bieden over activiteiten rond venture capital. 

 

Over Dutch Startup Association - Dutch Startup Association is dé vertegenwoordiger voor startups en scale-ups en zet zich in voor de motor van de economie van morgen. DSA werd opgericht in 2017 door een aantal Nederlandse startup founders die los van elkaar voet aan de grond probeerden te krijgen bij de politieke lobby en besloten hun krachten te bundelen. Inmiddels heeft DSA een vaste plek aan tafel bij relevante ministeries om zo te zorgen dat in Nederland innovatie niet wordt gehinderd.

 

Over Golden Egg Check - Golden Egg Check ondersteunt techbedrijven en brengt ze in contact met venture capital investeerders en corporate innovators in Nederland en wereldwijd. Ons team bestaat uit startup- en investeringsanalysten. Wij verzamelen en analyseren data over startups en venture capital investeringen sinds 2017 en hebben een van de meest uitgebreide venture capital databases in Nederland.

 

Over NVP - De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) is de branchevereniging van private equity en venture capital. De NVP is opgericht in 1984 en vertegenwoordigt 90% van het door participatiemaatschappijen beheerde vermogen in Nederland. De NVP is partner in het European Data Cooperative (EDC), een project van de NVP en Europese zusterverenigingen. Vanuit het EDC publiceert de NVP op halfjaarbasis hoeveel er door private equity en venture capital in de Nederlandse markt is geïnvesteerd. Dit cijfer wijkt af van het totale bedrag dat start- en scaleups aan kapitaal ophalen. Eind september publiceert de NVP haar cijfers over H1 2022.

 

Over KPMG Nederland - Sinds 1917 biedt KPMG hoogwaardige dienstverlening aan op het gebied van accountancy en bedrijfsstrategisch advies. Wij ondersteunen organisaties bij het nemen van weloverwogen besluiten en het excelleren in de wereld van vandaag en morgen. Dat doet KPMG vanuit de gedachte dat vooruitgang pas echt loont als dat goed is voor mens en maatschappij. ‘People-driven progress’ is onze kijk op vooruitgang en de manier waarop wij met onze dienstverlening waarde toevoegen voor klanten. Bij KPMG in Nederland zijn 3600 professionals werkzaam vanuit twaalf kantoren. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Amstelveen. KPMG Nederland maakt deel uit van een internationaal netwerk van zelfstandige KPMG-kantoren dat wordt geleid vanuit Canada. 

 

Over de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen - Nederland telt in totaal acht ROM’s. Ze hebben de taak om te investeren in startende en innovatieve mkb-bedrijven en om nieuwe bedrijvigheid aan te trekken. Jaarlijks realiseren de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM) duizenden nieuwe arbeidsplaatsen en miljarden aan investeringen in de regionale economie. Door te innoveren, investeren en internationaliseren zijn de ROM’s daarmee de regionale aanjagers van innovatie- en concurrentiekracht.

 

Over Techleap.nl - Techleap.nl is een non-profit organisatie, gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Techleap.nl helpt bij het kwantificeren en versnellen van het tech-ecosysteem van Nederland. Techleap.nl creëert een optimaal klimaat voor technologiebedrijven om te schalen met programma's en initiatieven die de toegang tot kapitaal, markt en talent verbeteren. Constantijn van Oranje is Special Envoy van Techleap.nl.

Contactgegevens

Ontvang het laatste Dutch Startup Association nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL