Recordinvesteringen van 2021 in Nederlandse startups houden dit jaar aan

Fors meer investeringen, maar Nederlandse investeerders blijven achter en het ophalen van startkapitaal blijkt een steeds grote uitdaging

AMSTERDAM, 1 februari 2022 - Voor het derde jaar achtereen gaat er een record aan durfkapitaal naar Nederlandse startups. Sinds 2018 zijn deze investeringen exponentieel gegroeid. In 2021 is er in totaal 5,3 miljard euro geïnvesteerd, ruim drie keer zoveel dan de 1,7 miljard euro in 2020, wat al het dubbele bedrag was van 2019. De verwachting is dat deze groei zich dit jaar verder voortzet. Opvallend en zorgelijk is echter een duidelijke scheefgroei in de herkomst van het kapitaal en een gebrek aan aandacht voor kleinere deals. Dat blijkt uit het Quarterly Startup Report, een driemaandelijkse data-analyse van Dealroom.co, Dutch Startup Association (DSA), Golden Egg Check, KMPG, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), en Techleap.nl. 

Investeringen verdrievoudigd 

Opnieuw is er afgelopen jaar fors meer geïnvesteerd in Nederlandse startups en scale-ups: 5,3 miljard euro ten opzichte van 1,7 miljard in 2020. Ook het aantal deals is toegenomen, van bijna 300 in 2020 tot ruim 400 in 2021. De toename in de omvang van investeringen is vooral te verklaren door meer grote rondes. In 2020 waren er bijvoorbeeld twee rondes van meer dan 100 miljoen euro, in 2021 maar liefst negen, waarvan Mollie, Messagebird ($800 miljoen) en Picnic (600 miljoen euro) de grootste waren. De groeitrend in investeringen zal zich waarschijnlijk voortzetten in 2022 omdat er veel belangstelling is van met name buitenlandse investeerders. Venture capitalists hebben grote fondsen opgehaald en dat geld is nu beschikbaar om te investeren. Bovendien zijn er steeds meer bedrijven die zowel qua omvang als groei in aanmerking kunnen komen voor grote rondes.

Meer kapitaal vanuit het buitenland

Het afgelopen jaar kenmerkte zich door een sterke toename van de interesse van buitenlandse investeerders, voornamelijk Amerikaanse, in Nederlandse startups. Tegelijkertijd daalde de bijdrage van Nederlandse investeerders in de totale investeringen van Nederlandse startups verder in 2021, terwijl het aandeel van de Amerikaanse investeerders  het afgelopen jaar verder toenam en sinds 2018 zelfs verdubbeld is. Het effect hiervan is ook dat Nederlandse beleggers in venture capital fondsen, zoals pensioenfondsen, invloed op groei en innovatie in hun thuismarkt missen. Op deze manier wordt er vooral in het buitenland geprofiteerd van de gunstige rendementen. 

Groei over de hele linie, maar blijft achter in vroege fase

In alle groeifases zijn er meer investeringen geweest in 2021. De grootste stijgingen zitten echter in de grote, latere fase investeringsrondes. Zo waren er ruim twee keer zoveel rondes van 15 miljoen euro of meer dan in 2020. De toename in het aantal kleine rondes tot 1 miljoen euro blijft hierbij duidelijk achter. Dat lijkt in de cijfers tot uiting te komen doordat venture capital fondsen hun investeringen in dit segment niet zo verhoogd hebben als in de latere fase. Investeringen door venture capitalists zijn in de regel goed zichtbaar. Het is niet uit te sluiten dat het deel 'niet-zichtbare' kleine transacties, door bijvoorbeeld business angels, is toegenomen. Om ervoor te zorgen dat de aanwas van nieuwe innovatieve ondernemingen gewaarborgd blijft moeten zoveel mogelijk investeerders, zoals business angels, business angel syndicaten, maar ook VCs, gestimuleerd worden om het gat dat is ontstaan verder op te vullen.

Het is daarom belangrijk dat er snel vaart wordt gezet achter een aantal fiscale regelingen zoals die voor medewerkersparticipatie, belangrijk onderdeel van het vliegwiel van een groeiend startup ecosysteem. Door medewerkers op meer gunstige wijze met aandelen te belonen, komt meer rendement in Nederland terecht wat weer zal leiden tot meer investeringen en meer nieuwe startups.

Het volledige rapport vind je hier

--------------------------------------------EINDE PERSBERICHT----------------------------------------------

NOOT VOOR DE REDACTIE, NIET VOOR PUBLICATIE:

Over Quarterly Startup Report

Om ervoor te zorgen dat de structurele kijk op Nederlandse startup-investeringen consistent, volledig en transparant is, hebben Dealroom.co, de  Dutch Start Up Association (DSA), Golden Egg Check, KPMG, NVP, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) en Techleap.nl alle financieringsgegevens verzameld, gesynchroniseerd en beschikbaar gesteld in een inzichtelijk kwartaalrapport. Het volledige startup kwartaalrapport, dat de belangrijkste trends en gegevens bevat over alle gerapporteerde deals, is hier beschikbaar. 

Over De​​alroom.co

Dealroom.co is the foremost data provider on startups, growth companies and tech ecosystems in Europe and around the globe. Founded in Amsterdam in 2013, they work with many of the world's most prominent investors, entrepreneurs and government organisations to provide transparency, analysis and insights on venture capital activity.

Over Dutch Startup Association

Dutch Startup Association is dé vertegenwoordiger voor startups en scaleups en zet zich in voor de motor van de economie van morgen. DSA werd opgericht in 2017 door een aantal Nederlandse startup founders die los van elkaar voet aan de grond probeerden te krijgen bij de politieke lobby en besloten hun krachten te bundelen. Inmiddels heeft DSA een vaste plek aan tafel bij relevante ministeries om zo te zorgen dat Nederland innovatie niet wordt gehinderd.

Over Golden Egg Check

Golden Egg Check ondersteunt techbedrijven en brengt ze in contact met venture capital investeerders en corporate innovators in Nederland en wereldwijd. Ons team bestaat uit startup- en investeringsanalysten. Wij verzamelen en analyseren data over startups en venture capital investeringen sinds 2017 en hebben een van de meest uitgebreide venture capital databases in Nederland. 

Over KPMG

KPMG Nederland biedt hoogwaardige dienstverlening op het gebied van Audit, Advisory en Tax.  Wij werken voor een brede groep opdrachtgevers: grote (inter)nationale bedrijven, middelgrote bedrijven, non-profit organisaties, overheden en startups. Onze professionals blinken uit in hun eigen specialisme, maar werken tegelijkertijd nauw samen om de toegevoegde waarde te bieden die onze klanten helpt te excelleren. Onlangs hebben we KPMG Emerging Giants gelanceerd om vooruitstrevende scale-ups te ondersteunen bij hun (internationale) groei.

Over de Regionale OntwikkelingsmaatschappijenNederland telt in totaal acht ROM’s. Ze hebben de taak om te investeren in startende en innovatieve mkb-bedrijven en om nieuwe bedrijvigheid aan te trekken. Jaarlijks realiseren de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM) duizenden nieuwe arbeidsplaatsen en miljarden aan investeringen in de regionale economie. Door te innoveren, investeren en internationaliseren zijn de ROM’s daarmee de regionale aanjagers van innovatie- en concurrentiekracht.

Over Techleap.nl

Techleap.nl is een non-profit organisatie, gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Techleap.nl helpt bij het kwantificeren en versnellen van het tech-ecosysteem van Nederland. Techleap.nl creëert een optimaal klimaat voor technologiebedrijven om te schalen met programma's en initiatieven die de toegang tot kapitaal, markt en talent verbeteren. Techleap.nl wordt geleid door Special Envoy, Constantijn van Oranje. 

Over NVP

De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) is de branchevereniging van private equity en venture capital. De NVP is opgericht in 1984 en vertegenwoordigt 90% van het door participatiemaatschappijen beheerde vermogen in Nederland. De NVP is partner in het European Data Cooperative (EDC), een project van de NVP en Europese zusterverenigingen. Het EDC is de meest omvangrijke non-profit database voor private equity en venture capital in de wereld. Vanuit het EDC publiceert de NVP op halfjaarbasis informatie over de Nederlandse markt. Finale data over hoeveel venture capitalists hebben geïnvesteerd in Nederlandse bedrijven in 2021 publiceert de NVP in april 2022.

Media contacten:

Dutch Startup Association: Sabine de Witte sabine@dutchstartupassociation.nl 06-24856754

Techleap.nl: Alice Jentink alice@techleap.nl 06-51887210

Contactgegevens

Ontvang het laatste Dutch Startup Association nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL