Groei terug in investeringen in Nederlandse startups

Screenshot 2024-04-09 at 16.45.35.png
  • png

Amsterdam - 10 april 2024

Het jaar is sterk uit de startblokken gekomen met een totaal aan investeringen van 1,05 miljard euro in Nederlandse startups. Dit is het grootste bedrag in een kwartaal sinds twee jaar. Het leverde onder meer twee nieuwe unicorns op; bedrijven met een waardering van 1 miljard dollar of meer. Het aantal investeringen is wel licht afgenomen.

Dit blijkt uit het Quarterly Startup Report, een driemaandelijkse data-analyse van Dealroom.co, Golden Egg Check, KPMG, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), Techleap, Invest-NL en Dutch Startup Association (dSa).


Kwartaal van sterke groei

De investeringen ter waarde van 1,05 miljard euro in het eerste kwartaal betekent meer dan een verdubbeling (+150%) ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, dat 422 miljoen euro bedroeg. Vergeleken met het vorige kwartaal waarin 576 miljoen euro werd geïnvesteerd, betreft dit een toename van 83%. Het aantal deals is afgenomen met 19% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, vooral veroorzaakt door een lager aantal investeringen in de hele vroege fase (pre-seed), van 21 naar 14. Het aantal deals in latere fase is juist toegenomen. Er waren meer deals boven de 15 miljoen euro (Series B+): 14 vergeleken met 6 een jaar geleden. Drie hiervan, Picnic, Mews en DataSnipper, waren zelfs boven de 100 miljoen dollar. De twee laatstgenoemden zijn met de waardering van deze investering de nieuwe unicorns van Nederland.


De 10 grootste deals van het afgelopen kwartaal (in miljoenen*):

Picnic € 355

Mews $ 110

DataSnipper $ 100

Vico Therapeutics $ 60

FINOM € 50

Eye Security € 36

EFFECT Photonics $ 38

TheyDo $ 34

Soly € 30

Onera € 30

*) geïnvesteerde bedragen in originele valuta


Structurele groei in de breedte en meer investering uit buitenland

Zelfs wanneer de hele grote deals van rond en boven de 100 miljoen euro niet worden meegenomen, laat het afgelopen kwartaal nog steeds een groei zien ten opzichte van het vorige kwartaal. Daarmee lijkt een groeifase aangevangen. Het uitzicht op meer stabiliteit en verlaging van rente, verwachtingen rond beursgangen en strategische acquisities, en de grote hoeveelheid beschikbare fondsen voor investeringen die het ecosysteem weet te absorberen, zouden hier aan bij kunnen hebben gedragen. De investeringen zijn weer breed over sectoren verdeeld, waarbij deeptech wederom een thema is. Opvallend is dat het aantal investeringen vanuit Amerikaanse investeerders is verdubbeld. Waar het de afgelopen kwartalen rond de 13% schommelde, ligt dit nu boven de 28%. Hetzelfde beeld was zichtbaar in het recordjaar van 2021.


“Het is een goed signaal dat investeringen zo sterk zijn toegenomen. Een groot deel van de groei komt echter uit de Verenigde Staten, net als in goede jaren eerder.” zegt Lucien Burm van Dutch Startup Association. “Om te zorgen dat er meer groeigeld uit Nederland beschikbaar komt en rendement hier terugvloeit, zal er meer institutioneel geld direct of indirect naar fondsen moeten stromen, bijvoorbeeld vanuit pensioenfondsen en Nationaal Groeifonds.”

“Deze sterke toename van investeringen is een belangrijk onderdeel van een goed startup vestigingsklimaat voor Nederland. Dat laat zien dat we in Nederland nog steeds de potentie hebben voor een goed klimaat om investeringen in de bedrijven van de toekomst te doen. Deze potentie moeten we benutten.” zegt Maarten Cleeren van Techleap. “Er spelen echter nog veel elementen een cruciale rol, die de laatste tijd onder druk staan, zoals de 30% regeling voor het schaarse talent of de onduidelijkheid rond Nationaal Groeifonds. Voor de huidige maatschappelijke transities is het van groot belang dat we een stimulerend vestigingsklimaat behouden.”


"Het aantal investeringen ligt het afgelopen kwartaal significant lager dan in voorgaande jaren. Dat komt vooral door een afname in deals in de vroegste fase, tot 1 miljoen euro. Dat is een punt van aandacht.", zegt Thomas Mensink, analist van Golden Egg Check. “De pijplijn van startups blijft idealiter ruim gevuld om op termijn een gezond ecosysteem te hebben."Bekijk de lijst van alle investeringen in Q1 2024 hier.


Voor meer informatie over de investeringen in het eerste kwartaal, zie het overzicht bij Dealroom hier.


Grafiek

Screenshot 2024-04-09 at 16.33.21.png
  • png

(Cijfers zijn inclusief niet-gepubliceerde investeringen en schattingen en vallen daarom hoger uit)
Grafiek kunnen embed worden met deze links:

<div class="flourish-embed flourish-chart" data-src="visualisation/17434292"><script src="https://public.flourish.studio/resources/embed.js"></script></div>EINDE BERICHT


Media contact:

dSa: Lucien Burm, lucien@dutchstartupassociation.nl 0615077510

Techleap: Mark van Gemeren, mark@lubbersdejong.nl 0654921042

Golden Egg Check: Thomas Mensink thomas@goldeneggcheck.com 0652108818 (data)

 

Over Quarterly Startup Report - Om ervoor te zorgen dat de structurele kijk op Nederlandse startup-investeringen consistent, volledig en transparant is, hebben Dealroom.co, de  Dutch Start Up Association (DSA), Golden Egg Check, KPMG, NVP, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) en Techleap.nl alle financieringsgegevens verzameld, gesynchroniseerd en beschikbaar gesteld in een inzichtelijk kwartaalrapport. Het volledige startup kwartaalrapport, dat de belangrijkste trends en gegevens bevat over alle gerapporteerde deals, is hier beschikbaar.


Over De​​alroom.co - Dealroom.co is the foremost data provider on startups, growth companies and tech ecosystems in Europe and around the globe. Founded in Amsterdam in 2013, they work with many of the world's most prominent investors, entrepreneurs and government organisations to provide transparency, analysis and insights on venture capital activity.Over Dutch Startup Association - Dutch Startup Association is dé vertegenwoordiger voor startups en scale-ups en zet zich in voor de motor van de economie van morgen. DSA werd opgericht in 2017 door een aantal Nederlandse startup founders die los van elkaar voet aan de grond probeerden te krijgen bij de politieke lobby en besloten hun krachten te bundelen. Inmiddels heeft DSA een vaste plek aan tafel bij relevante ministeries om zo te zorgen dat in Nederland innovatie niet wordt gehinderd.Over Golden Egg Check - Golden Egg Check ondersteunt techbedrijven en brengt ze in contact met venture capital investeerders en corporate innovators in Nederland en wereldwijd. Golden Egg Check verzamelt en analyseert data over startups en venture capital investeringen sinds 2017 en heeft een van de meest uitgebreide venture capital databases in Nederland. Vanuit hun venture capital fonds Golden Egg Check Capital I investeren ze ook in startups.Over NVP - De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) is de branchevereniging van private equity en venture capital. De NVP is opgericht in 1984 en vertegenwoordigt 90% van het door participatiemaatschappijen beheerde vermogen in Nederland. De NVP is partner in het European Data Cooperative (EDC), een project van de NVP en Europese zusterverenigingen. Vanuit het EDC publiceert de NVP op halfjaarbasis hoeveel er door private equity en venture capital in de Nederlandse markt is geïnvesteerd. Dit cijfer wijkt af van het totale bedrag dat start- en scaleups aan kapitaal ophalen. Eind april

publiceert de NVP haar cijfers over heel 2023.Over KPMG Nederland - Sinds 1917 biedt KPMG hoogwaardige dienstverlening aan op het gebied van accountancy en bedrijfsstrategisch advies. Wij ondersteunen organisaties bij het nemen van weloverwogen besluiten en het excelleren in de wereld van vandaag en morgen. Dat doet KPMG vanuit de gedachte dat vooruitgang pas echt loont als dat goed is voor mens en maatschappij. ‘People-driven progress’ is onze kijk op vooruitgang en de manier waarop wij met onze dienstverlening waarde toevoegen voor klanten. Bij KPMG in Nederland zijn 3600 professionals werkzaam vanuit twaalf kantoren. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Amstelveen. KPMG Nederland maakt deel uit van een internationaal netwerk van zelfstandige KPMG-kantoren dat wordt geleid vanuit Canada. Over de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen - Nederland telt in totaal acht ROM’s. Ze hebben de taak om te investeren in startende en innovatieve mkb-bedrijven en om nieuwe bedrijvigheid aan te trekken. Jaarlijks realiseren de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM) duizenden nieuwe arbeidsplaatsen en miljarden aan investeringen in de regionale economie. Door te innoveren, investeren en internationaliseren zijn de ROM’s daarmee de regionale aanjagers van innovatie- en concurrentiekracht.Over Techleap.nl - Techleap.nl is een non-profit organisatie, gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Techleap.nl helpt bij het kwantificeren en versnellen van het tech-ecosysteem van Nederland. Techleap.nl creëert een optimaal klimaat voor technologiebedrijven om te schalen met programma's en initiatieven die de toegang tot kapitaal, markt en talent verbeteren. Constantijn van Oranje is Special Envoy van Techleap.nl.


Over Invest-NL - Invest-NL is de Nationale Financierings- en Ontwikkelingsinstelling. Als

impactinvesteerder is onze missie om financierbaar te maken wat niet financierbaar lijkt. Met als doel het versnellen van de belangrijke maatschappelijke transities waar Nederland voor staat. Dit zijn onder andere de overgang naar een duurzame en circulaire economie, het bevorderen van betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg en het stimuleren van technologische innovaties. Dit doen we middels investeringen, marktontwikkeling, financiële productontwikkeling en propositiebegeleiding. En door samen te werken met diverse belanghebbenden, waaronder ondernemers, investeerders en specialisten uit zowel de publieke als de private sector.


Contactgegevens

Ontvang het laatste Dutch Startup Association nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL