Dutch Startup Association wil diverse en inclusieve startups het nieuwe normaal maken

Amsterdam, 10 juli 2020 - Dutch Startup Association (DSA) heeft op donderdag 9 juli het Charter Diversiteit (Diversiteit in Bedrijf | SER) bij B. Amsterdam. De grootste onafhankelijke belangenvereniging voor startups en scaleups in Nederland zal zich actief in gaan zetten om diversiteit en inclusiviteit bij startups het nieuwe normaal te maken, zowel binnen de eigen organisatie als bij startups en scaleups in Nederland. Elk kwartaal zal DSA drie grote Nederlandse startups de Charter laten ondertekenen en actief de beleidsuitvoering ondersteunen. 

De ondertekening is het begin van een langdurige samenwerking met de afdeling Diversiteit in Bedrijf van de Sociaal Economische Raad (SER). DSA zal zich inzetten voor het in kaart brengen van diversiteit en inclusiviteit binnen ons ecosysteem (nulmeting) en stimuleren van van diversiteit binnen startups op dimensies van etniciteit, ras, geslacht, leeftijd, sociaal-economische status, taal, religie, seksuele geaardheid, geografisch gebied en werkvaardigheid. DSA zal ook per kwartaal drie grotere startups laten intekenen voor actief beleid. 

“Door de bedrijven van de toekomst sectorbreed te verbeteren hebben we over 5 jaar grote stappen gemaakt in de gehele dwarsdoorsnede van bedrijven”, zegt Thomas Vles: “dit heeft een grotere impact dan de inspanning die nu bij grote bedrijven plaatsvinden.”

DSA streeft ernaar inclusieve bedrijfsculturen neer te zetten waarin iedere werknemer zich thuis voelt. Volgens de organisatie is het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt is een kwestie van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met het Charter Diversiteit geeft DSA daar concreet invulling aan voor startups.

“Investeren in diversiteit in startups levert meer op dan alleen maar economisch kapitaal.  zegt Ruben Brave, bestuurslid DSA: “Het levert een veerkrachtige samenleving op die niet van de overheid afhankelijk is qua middelen, cohesie of excuses.” 

De (corona-proof) ondertekening vond plaats op donderdag bij B. Amsterdam. B. Amsterdam ondertekende zelf ook het charter voor haar eigen organisatie. Ruben Brave & Thomas Vles tekende namens DSA. Peter Bout tekende namens B. Amsterdam. 

----EINDE PERSBERICHT----

Noot voor de redactie, niet voor directe publicatie

Beeldmateriaal meegestuurd (onderaan dit bericht)

Officiële moment van ondertekening met DSA (v.l.n.r.) Alice Odé, Hussein Dia, Ruben Brave & Thomas Vles Q&A sessie met sprekers (v.l.n.r.) Ruben Brave, Alice Odé en Stephan Alspeer

Officiële moment van ondertekening met B. Amsterdam (v.l.n.r.) Alice Odé & Peter Bout

Dutch Startup Association

Dutch Startup Association is de grootste onafhankelijke belangenbehartiger voor startups en scale-ups in Nederland. Opgericht in 2017 telt de dSa inmiddels een paar honderd leden. DSA zet zich in om de positie van startups en scaleups binnen de Nederlandse economie te versterken. 

B. Amsterdam

Een ecosysteem voor startups, scale-ups en corporates met een creatieve ondernemende energie in alle B.Amsterdam panden, samen vormen we met alle locaties het grootste ecosysteem van Europa. Binnen onze drie verzamel kantoren in Amsterdam faciliteren we bedrijven verder te groeien en te ontwikkelen.

Diversiteit in Bedrijf

Diversiteit in Bedrijf is een onderdeel van de Sociaal Economische Raad (SER) en stimuleert diversiteit en inclusie op de werkvloer. Ondertekenaars van het Charter Diversiteit zetten zich serieus in voor meer diversiteit en inclusie op hun werkvloer. Medio 2019 hebben al 190 grote bedrijven het Charter Diversiteit ondertekend. 

Media contact & interview verzoeken

Thomas Vles

thomas@dutchstartupassociation.nl

06-20660060

358815 img 6705 5d32b5 large 1594364356
358811 dsc 0172 70792f large 1594359482
358812 dsc 0120 c5985e large 1594359487
Download PDF
Download PDF
Clippings
Over Dutch Startup Association

Why was the DSA founded?

Simple: we want to turn the Netherlands into the startup nation of Europe. Politicians have to admit: startups are an important driving force of innovation and economic growth. Still they are more inclined to talk about us than with us.

That is why the DSA was founded in 2017. To take on your public affairs issues. To engage in lobby activities in Dutch and European politics. To act as the voice of startups and scale-ups when it concerns legislation, economic policies, educational regulations and funding issues.

Our ambition

To make the Netherlands the startup state of Europe. Where startups are not only in abundance, but are also successful, grow faster and operate on a more international basis than anywhere in Europe. We believe it is possible, and fast!

The DSA focusses on people, resources and rules. This is where we move the needle for startups.

berichten